‘Een logo is iets wat jaren mee moet gaan. Ik vind de klant moet er echt blij mee zijn en niet na verloop van tijd aan gaan twijfelen.’

Niet alleen de kwaliteit van het eindproduct is belangrijk. Ook de manier waarop is relevant. Vers Ontwerp staat voor duidelijke afspraken en doen wat je belooft.

Bij een nieuw logo werkt Vers Ontwerp in 3 fasen: een schetsfase, een ontwerpfase en een werktekenfase. Na elke fase is er de mogelijkheid om het proces bij te sturen. Klanten worden zo stap voor stap meegenomen in een proces, dat bijna altijd leidt tot een logo waar zij achter staan.

Daarnaast kan Vers Ontwerp de huisstijl professioneel doorvoeren. Op correspondentie, brochures, (digitale) nieuwsbrieven, formulieren, gebouwen en auto‘s, vlaggen, relatiegeschenken, etc. Maar ook in de vorm van communicatieadvies, het bedenken van een naam, een slogan, het schrijven van corporate teksten, fotografie en het ontwikkelen van een website met contentmanagementsysteem. Vers Ontwerp is gewend om binnen de kaders van een bestaande huisstijl te werken.

Deadlines, budgetten en doelstellingen: ze zijn er om te realiseren. Daarom maken we hierover zo helder mogelijke afspraken. Altijd op basis van een briefing of gesprek. De afspraken leggen we vast in een offerte en daar mag u ons aan houden.

Versontwerp